Julkaisuja

Tiuraniemi, J., & Kokko, A-M. (2020). Psykoterapian työnohjaus, teoksessa S. Kähkönen, I. Karila, M. Koivisto & N. Holmberg (toim.). Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim, Helsinki.

Koffert, T., Luutonen, S., Niemi, P., Tiuraniemi, J., Nordström, E., Keinänen, M. & Hietala, J. (2019). Patient-made videos as a tool of self-observation enhancing self-reflection in psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 49, 187-195. https://doi.org/10.1007/s10879-019-09425-8

Tiuraniemi, J. (2016). Supervisees’ assessing their supervisors: what to learn and how to see them. International Journal of Psychotherapy, 20, (3), 30-42.

Tiuraniemi, J., Läärä, R., Kyrö, T., & Lindeman, S. (2012). Medical students learning reflection and interpersonal skills. Academic Psychiatry, 36, 74-75..

Tiuraniemi, J., Läärä, R., Kyrö, T. & Lindeman, S. (2011). Medical and psychology students’ self-assessed communication skills: a pilot study. Patient Education and Counseling, 83, 152-157.

Niemi, P.M. & Tiuraniemi, J. (2010). Cognitive therapy trainees’ self-reflections on their professional learning. Behavioural and Cognitive Psychotherapies, 38, 255-274.

Tiuraniemi, J. (2010). Cognitive Psychotherapy in Finland. Advances in Cognitive Therapy, newsletter, IACP, vol 10, issue 3/ACT vol 11, issue 3, pp 2,7.

Tiuraniemi, J. & Valjakka, R. (2010): Motivationaaliset tavoitteet ja muutosprosessi psykoterapiassa. Esitetty psykoterapian tutkimuspäivillä Jyväskylässä 12.2.2010.

Valjakka, R. & Tiuraniemi, J. (2010). Motivationaaliset tavoitteet aikuisiän kiinnittymistyypeissä ja merkitysorganisaatioissa. Esitetty psykoterapian tutkimuspäivillä Jyväskylässä 12.2.2010.

Kyrö, T., Läärä, R., Tiuraniemi, J. & Lindeman S. (2009). What did medical students report to learn during interpersonal skills training? Medical Teacher, 31, (6), 560-561.

Tiuraniemi, J. & Korhola, J. (2009). Cognitive therapy in group for depressive students: a case study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4, (3), 133-144.

Tiuraniemi, J., Hatakka, M., & Keskinen, E. (2008). Psychology students’ self-assessment of their professional skills: A Finnish case. Nordic Psychology, 60, (4), 267-282

Keskinen, E., Tiuraniemi, J. & Liimatta, A. 2008. University selection in Finland: how the decision is made. International Journal of Educational Management, 22, (7), 638-650

Tiuraniemi, J. 2008. Leader Self-awareness and its Relationship to Subordinate’ Assessment of Organizational Atmosphere in Social Welfare Sector. Administration in Social Work, 34, (4), 23-38.

Tiuraniemi, J. 2008. Psykoterapian työnohjaus, teoksessa S. Kähkönen, I. Karila & N. Holmberg (toim). Kognitiivinen psykoterapia, Duodecim, Helsinki.

Tiuraniemi, J. & Niemi, P.M. (2008). Cognitive therapy trainees’ self-perceptions of competence and inspiring elements of training. Presented at Psychotherapy Congress (EABCT) in Helsinki 10-13.9.2008.

Tiuraniemi, J. 2007. Esimiestyön ongelmatilanteiden attribuointi. Työelämän tutkimus 5, (2), 3-11.

Tiuraniemi, J. 2007. Saksalaista terapiaa. Kirja-arvio. (Grawe K. Psychological Therapy; Grawe K. Neuropsychotherapy). Kognitiivisen psykoterapian tieteellinen verkkolehti, 4, 116-121.

Niemi, P. & Tiuraniemi, J. (2007). Cognitive therapy trainees’ perceptions of their learning and professional development in Finnish training programmes. Presented at World congress of behavioural and cognitive therapies 9.-12.7.2007 in Barcelona.

Tiuraniemi, J. & Niemi, P. (2007). Psykoterapian koulutettavien arviointeja terapeuttisista taidoistaan ja osaamisestaan. Kongressiesitys Psykoterapian tutkimuspäivillä 15.2.2007.

Tiuraniemi, J. & Niemi, P. (2007). Psykoterapeuttina kehittyminen – koulutettavien arvioinnit koulutuksen aikana ja koulutuksen lopussa. Kongressiesitys Psykoterapian tutkimuspäivillä 16.2.2007.

Tiuraniemi J. 2006. Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia. Kirja-arvio teoksesta Toskala, A. & Hartikainen, K. (2005). Minuuden rakentuminen. Psyykkinen kehitys ja kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia. Otava, Keuruu. Kognitiivisen psykoterapian tieteellinen verkkolehti, 3, 46-50.

Tiuraniemi, J. 2005. Psicoterapia en Finlandia. Revista Argentina de Clínica Psycológica, 14, (1), 65-73.

Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa. Aikuiskasvatus, 25, (2), 110-120.

Niemi P.M. & Tiuraniemi J. (2005). Novice cognitive therapists’ emotions and self-reflections in difficult patient encounters. Poster presented at Psychotherapy Congress (EABCT) in Thessaloniki 21.9.-23.9.2005.

Tiuraniemi J. & Niemi. P.M. (2005). Cognitive therapy trainees’ self-evaluations of their psychotherapeutic competence in psychotherapeutic encounters. Poster presented at Psychotherapy Congress (EABCT) in Thessaloniki 21.9.-23.9.2005.

Tiuraniemi J. (2005). Leadership and the attribution of problematic situations. Presented at EAWOP-Congress in Istanbul 12.-15.5.2005.

Tiuraniemi, J. 2004. Kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen kehittämisen välineitä. Psykologia, 39, 434-441.

Tiuraniemi, J. 2004. Esimiestyö ja sosioemotionaaliset ongelmat työyhteisössä. Hallinnon tutkimus 23, 61-69.

Tiuraniemi J. (2004). Minätilojen muutokset ja emootiot kognitiivisessa psykoterapiassa. Esitys Psykologia 2004 kongressissa, Turku.

Keskinen E, Tiuraniemi J & Keskinen S. (2003). Social Simulations – Demonstrating and Understanding Emotions in Organisations. Presented at EAWOP-Congress in Lisboa 15.-17.5.2003

Tiuraniemi, J. 2002. Ammatillinen reflektio. Kirjassa Niemi, P. & Keskinen, E. (toim). Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja.

Tiuraniemi, J. Korpi-Anttila, K. & Leeste, T. 2002. Vaikeasti häiriintyneiden potilaiden osastokuntoutuksen vaikutuksia. Turun kaupungin terveystoimen julkaisuja n:o 2/2002.

Jalava, U., Keskinen, E., Keskinen S. & Tiuraniemi, J. (toim) 2001 Organisaatiosimulaatio henkilöstön kehittämisen keinona. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, julkaisuja.

Tikka, J. & Tiuraniemi, J. (toim) 2001 Psykoterapian sovelluksia, ProMente, Turku.

Tiuraniemi, J. 2001. Työnohjaus, teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia, Duodecim, Helsinki.

Tiuraniemi, J. 2001. Organisaatiosimulaatio ja reflektio, julkaisussa Jalava, U., Keskinen, E., Keskinen S. & Tiuraniemi, J. (toim) Organisaatiosimulaatio henkilöstön kehittämisen keinona. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, julkaisuja.

Tiuraniemi, J. 2001. Organisaatiosimulaation teoreettisia perusteita, julkaisussa Jalava, U., Keskinen, E., Keskinen S. & Tiuraniemi, J. (toim) Organisaatiosimulaatio henkilöstön kehittämisen keinona. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, julkaisuja.

Tiuraniemi, J. 2001. Kognitiivinen psykoterapia, julkaisussa Tikka, J. & Tiuraniemi, J. (toim) Psykoterapian sovelluksia, ProMente, Turku.

Tiuraniemi, J. 2001. Psykoterapian tekniikoita, julkaisussa Tikka, J. & Tiuraniemi, J. (toim) Psykoterapian sovelluksia, ProMente, Turku.

Tiuraniemi J. (2001). Psychology students´ professional skills. Presented at EAWOP Congress in Praha 14.9.-18.9.2001.

Hatakka M. & Tiuraniemi J. (2000). Opiskelijoiden itsearviointi- ja ongelmanratkaisutaidot. Esitelmä Psykologia 2000 kongressissa, Joensuu, 30.8. – 1.9.2000.

Tiuraniemi J. & Hatakka M. (2000). Psykologian opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittyminen. Esitelmä Psykologia 2000 kongressissa, Joensuu, 30.8. – 1.9.2000.

Tiuraniemi, J. & Keskinen, E. (2000). Johtamiskoulutus yliopistossa. Esitelmä Psykologia 2000 kongressissa, Joensuu 30.8. – 1.9. 2000.

Uhinki, A & Tiuraniemi, J. 2001. Uusia keinoja organisaatiosimulaation ryhmäilmiöiden valottamiseksi, julkaisussa Jalava, U., Keskinen, E., Keskinen S. & Tiuraniemi, J. (toim) Organisaatiosimulaatio henkilöstön kehittämisen keinona. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, julkaisuja.

Tiuraniemi, J. 1999. Reflection, interaction, and expertise in Heikkilä, J. & Aho, S. (eds) Change Agent Teacher. A Spurt of Creativity, Department of Teacher Education in Turku, Series B:62, University of Turku, Faculty of Education 155-164.

Tiuraniemi, J. 1996. Esimieskoulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Hallinnon tutkimus 15, 42-49.

Niemi, P. & Tiuraniemi, J. 1995. Tests Guide the School Psychologist, Not the Learning Problem? Scandinavian Journal of Educational Research, 39, (2), 99-106.

Melander, M., Parkkinen, T. & Tiuraniemi, J. 1995. Turun Seudun Psykologiyhdistys: 20-vuotisjuhlajulkaisu. Turun Seudun Psykologiyhdistys, Turku.

Tiuraniemi, J. 1995. Arviointikäytännöt organisaatiopsykologiassa. Psykologia 30, 198-201.

Tiuraniemi, J. 1995. Reflektio, vuorovaikutus ja asiantuntijuus teoksessa Heikkilä, J. & Aho S. Muutosagenttiopettaja. Luovuuden irtiotto, Turun opettajankoulutuslaitos, Turku, 149-158.

Tiuraniemi, J. 1995. Psykologin ammattikäytäntöön vaikuttavia tekijöitä, julkaisussa Melander, M., Parkkinen, T. & Tiuraniemi, J. 1995. Turun Seudun Psykologiyhdistys: 20-vuotisjuhlajulkaisu. Turun Seudun Psykologiyhdistys, Turku, 42-45

Tiuraniemi, J. 1994. Työn, työyhteisön ja esimiestoiminnan arviointi. Arviointien keskinäiset yhteydet kahdessa julkisen sektorin organisaatiossa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 104.

Tiuraniemi, J. 1994. Reflektiivinen ammattikäytäntö. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:25.

Hypén K. & Tiuraniemi, J. 1994. Haastattelun merkityksestä opiskelijavalinnoissa. Psykologia 29, 176-185.

Tiuraniemi, J. 1993. Psykoterapia vastavuoroisena prosessina. Turun yliopisto, psykologian tutkimuksia 95.

Tiuraniemi, J. 1993. Yksilö, ryhmä, organisaatio. Sosiaalipsykologian perusteita. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:15.

Tiuraniemi, J. & Kinnunen, R. 1991. Miten käytän sas-ohjelmaa mikrolla: vasta-alkajan opas. Turun yliopisto, psykologian opintomonisteita, 7.

Konttila, A. & Tiuraniemi, J. 1990. Pohdittavaa testikomissiolle, Psykologia 25, (4), 313-314.

Tiuraniemi, J. 1990. Kasvatusneuvolan psykologin toimintaorientaation muutoksista kouluikäisten asiakastyössä. Turun yliopisto, psykologian tutkimuksia 88.

Lahtela, K. & Tiuraniemi, J. 1982. Lyhyen toiminnallisen kuntoutusjakson psyykkiset vaikutukset nuorilla diabeetikoilla: menetelmäkokeilu. Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus.